Menu

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

 

LEGENDA:

P – prítomný
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2017
26.01.  23.02. 30.03.  27.04.  25.05.  22.06. 28.09  26.10. 23.11. 14.12.    
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P P P P P P P    
Ján Babčák P P P P P P P P P P    
JUDr. Marián Bezák P P N P P N P P N P    
Jana Bobulová P P P P P P P P P P    
Ing. Ján Drobný P P P P P P P P P P    
PhDr. František Drozd, PhD P N P N P P P P P P    
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P P P P P P P    
Mgr. Mária Smatanová N P P P P P P P P P    
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P P P P P P    
MUDr. Jozef Timkovič P P P P P P P P P P    
Ing. Dáša Vojsovičová P P P P P P P P P P    
Ing. Ivan Zima P P N P N P P P P N    

Mestská Polícia oznamy