Menu

Dochádzka poslancov na zasadaniach Mestského zastupiteľstva Mesta Svit

 

LEGENDA:

P – prítomný
N – neprítomný

Meno a priezvisko poslanca MsZ Rok 2018
25.01.  09.02. 22.02.  27.03. 26.04.  31.05.  21.06. 27.09 25.10. 22.11. 13.12.   
PaedDr. Rudolf Abrahám P P P P P P          
Ján Babčák P P P P P P          
JUDr. Marián Bezák P P P P N          
Jana Bobulová P P P P P          
Ing. Ján Drobný P P P P P          
PhDr. František Drozd, PhD P P P P P          
Mgr. Eva Kačmarčíková P P P P P          
Mgr. Mária Smatanová P P P P N          
MUDr. Ivana Švagrovská P P P P P          
MUDr. Jozef Timkovič P P P P P          
Ing. Dáša Vojsovičová P P P P P          
Ing. Ivan Zima N P P P P