Menu

Zástupca primátora

Ing. Ivan Zima

Meno a priezvisko : Ivan Zima
Adresa: Mierová 84, 059 21 Svit

Kontakt :
Telefón : 0905 702 973, 052 77 56 885
Fax :
e-mail:

Postavenie zástupcu primátora

Primátora počas neprítomnosti zastupuje zástupca primátora, ktorého poveruje primátor spravidla na celé funkčné obdobie. Zástupca primátora je členom Mestskej rady.

Voľby do orgánov samosprávy obcí