Menu

Centrum voľného času

Centrum voľného času vo Svite je štátne mimoškolské výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež.

Svoju činnosť orientuje v mimovyučovacom čase na záujmové krúžky a kluby, kde deti a mládež môžu rozvíjať svoje záujmy, zdokonaľovať sa v tvorivých zručnostiach, športovať a relaxovať. Svoje voľné chvíle si môžu spestriť návštevou klubovne, kde ich čakajú rôzne spoločenské hry, video, autodráha, ale aj internetový klub.

Organizujeme celomestské podujatia v spolupráci s mestom, ale aj menšie kvízy, súťaže, výstavy, o ktoré majú deti záujem a radi ich navštevujú. O prípravu rôznych zaujímavých aktivít počas celého šk.roka, ale aj prázdnin, sa starajú interné pedagogické pracovníčky a externí pracovníci – vedúci záujmových krúžkov. Môžete nás navštíviť aj počas prázdnin, kedy organizujeme pre deti táborovú rekreáciu, tvorivé dielne, rôzne hry a súťaže.

webová stránka: www.cvc.svit.sk


Mestská Polícia oznamy