Menu

Zmeny a doplnky ÚPD, navrhované

Lokality Mesto 2017

Sprievodná správa [pdf 1 736 kB]
Schéma alternatíva [pdf 12 618 kB]
Komlex pôvodny [pdf 1 910 kB]
Komlex naložka [pdf 1 428kB]
Doprava pôvodny [pdf 2 743 kB]
Doprava naložka [pdf 1 217 kB]
Regulácia dopl [pdf 11 059 kB]
Regulácia dopl naložka [pdf 854 kB]
Regulácia pôvodny [pdf 2 884 kB]
Regulácia naložka [pdf 1 433 kB]
PPF [pdf 1 477 kB]
PPF naložka [pdf 1 126 kB] Voda pôvodny [pdf 10 946 kB]
Voda náložka [pdf 1 151 kB]
ŽP [pdf 14 069 kB]

Lokality Mesto 2016

Sprievodná správa [pdf 1 735 kB]
Širšie [pdf 12 618 kB]
Komlex pôvodny [pdf 9 182 kB]
Komlex naložka [pdf 5 922kB]
Doprava pôvodny [pdf 3 967 kB]
Doprava naložka [pdf 4 625 kB]
Regulácia dopl [pdf 11 478 kB]
Regulácia dopl naložka [pdf 4 738 kB]
Regulácia pôvodny [pdf 3 924 kB]
Regulácia naložka [pdf 1 590 kB]
PPF [pdf 7 086 kB]
PPF naložka [pdf 5 553 kB]

Lokalita Štefánikova - Svitpack

Zmena ÚPN mesta Svit – Štefánikova ulica – Svitpack - titulka [pdf 1 420 kB]
Zmena ÚPN mesta Svit – Štefánikova ulica – Svitpack - sprievodná správa [pdf 992 kB]
Širšie vzťahy [pdf 4 251 kB]
Komlex [pdf 2 872 kB]
Komlex naložka [pdf 1 536 kB]
Doprava [pdf 2 628 kB]
Doprava naložka [pdf 1 550 kB]
Kep [pdf 2 390 kB]
Kep naložka [pdf 1 616 kB]
Regulácia [pdf 1 090 kB]
Regulácia naložka [pdf 1 590 kB]
PPF [pdf 3 324 kB]
PPF naložka [pdf 1 614 kB]

Lokalita bagrovisko

prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite Bagrovisko [pdf 568 kB]
Celková správa zmeny návrh [pdf 1 337 kB]
návrh ZÁVÄZNÁ ČASŤ ZMENY Č. ..... ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SVIT [pdf 448 kB]
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SVIT Úplné znenie v znení doplnku a zmien č. 1 až 5 a v lokalite Bagrovisko [pdf 1 265 kB]
Výkres č. 1 [pdf 410 kB]
Výkres č. 2 [pdf 109 kB]
Výkres č. 3 [pdf 2 407 kB]
Výkres č. 4 [pdf 1 353 kB]
Výkres č. 7 [pdf 1 406 kB]
Výkres č. 8 [pdf 2 420 kB]
Výkres č. 9 [pdf 2 443 kB]
Výkres č. 12 [pdf 940 kB]

Lokalita pri plavárni

prerokovanie návrhu zmeny ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SVIT v lokalite Pri plavárni [pdf 119 kB]
Návrh zmeny Územného plánu mesta Svit, lokalita Pri plavárni - žiadosť o stanovisko [pdf 63 kB]
Výpis z 6. riadneho zasadania MsZ Uznesienie č.116/2011 [pdf 40 kB]
Zadanie [pdf 391 kB]
Príloha č.1 [pdf 2 513 kB]
Príloha č.2 [pdf 10 488 kB]
Celková správa [pdf 483 kB]
Výkres č.1 [pdf 11 819 kB]
Výkres č.2-1 [pdf 1 249 kB]
Výkres č.2-2 [pdf 1 249 kB]
Urbanistická štúdia [pdf 190 kB]
Výkres č.3 [pdf 679 kB]
Výkres č.4 [pdf 140 kB]
Výkres č.5 [pdf 632 kB]
Výkres č.6 [pdf 682 kB]
Výkres č.8 [pdf 708 kB]
Výkres č.9 [pdf 678 kB]
Výkres č.12 [pdf 588 kB]

ZaD ÚPN mesta Svit – Štefánikova ulica – garáže pri futbalovom štadióne

Titulka [pdf 43 kB]
Sprievodná správa zmeny a doplnku [pdf 568 kB]
Výkres 02_sirsie [pdf 709 kB]
Výkres 03_komplex [pdf 1 099 kB]
Výkres 03_komplex_nalozka [pdf 682 kB]
Výkres 04_doprava [pdf 1 055 kB]
Výkres 04_doprava_nalozka [pdf 668 kB]
Výkres 09_Regulacia [pdf 1 083 kB]
Výkres 09_regulacia_nalozka [pdf 676 kB]

Lokality Mesto 2012

širšie vztahy [ pdf, 12 161 kB ]
sprievodná správa zmeny a doplnku [ pdf, 751 kB ]
titulky [ pdf, 2 508 kB ]
zábery PPF [ pdf, 260 kB ]
Záväzná časť UPN Svit [ pdf, 893 kB ]
Záväzná časť VUC [ pdf, 181 kB ]
Výkres komplex [ pdf, 1 822 kB ]
Výkres doprava [ pdf, 4 767 kB ]
Výkres elektrika [ pdf, 4 540 kB ]
Výkres voda [ pdf, 4 576 kB ]
Výkres plyn [ pdf, 4 619 kB ]
Výkres krajina [ pdf, 1 823 kB ]
Výkres regulácia [ pdf, 4 707 kB ]
Výkres PPF [ pdf, 17 688 kB ]


Mestská Polícia oznamy