Menu

Zmeny a doplnky ÚPD, navrhované

Lokality Mesto 2017

Sprievodná správa [pdf 1 736 kB]
Schéma alternatíva [pdf 12 618 kB]
Komlex pôvodny [pdf 1 910 kB]
Komlex naložka [pdf 1 428kB]
Doprava pôvodny [pdf 2 743 kB]
Doprava naložka [pdf 1 217 kB]
Regulácia dopl [pdf 11 059 kB]
Regulácia dopl naložka [pdf 854 kB]
Regulácia pôvodny [pdf 2 884 kB]
Regulácia naložka [pdf 1 433 kB]
PPF [pdf 1 477 kB]
PPF naložka [pdf 1 126 kB] Voda pôvodny [pdf 10 946 kB]
Voda náložka [pdf 1 151 kB]
ŽP [pdf 14 069 kB]