Menu

Zoznam dlžníkov

V zmysle zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 52 ods. 2 písm a) môže správca dane zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,00 € a u právnickej osoby 1 600,00 €.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017

Obchodné menoSídloVýška nedoplatku
IT TATRAMONT SLOVAKIA, spol. s r. o. (29.9.2003 vyhl. konkurz) Mierová 1, 059 21 Svit 4 035,18 €
Podtatranské reštaurácie Poprad, štátny podnik, v likvidácii Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad 3 531,50 €
TATEX, spol. s r. o. v likvidácii Z. Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany 17 701,58 €
SVITSTROJa. s. (14.10.2015 vyhlásenie konkurzu) Štúrova 2/101, 059 21 Svit 39 224,24 €

 

Meno a priezvisko / obchodné menoAdresa / SídloVýška nedoplatku
Ing. Ján Šoltés – T+T Skalná 523/15, 059 21 Svit 1 133,64 €
JUDr. Jaroslav Weiss Štefánikova trieda 57/22, 949 01 Nitra 243,94 €
Ing. Tibor Bendík Okružná 452/27, 059 21 Svit 182,76 €
Mária Maľaková Svit 0 163,75 €
Roman Michalko Mierová 115/86, 059 21 Svit 238,46 €

TKO nedoplatky fyzické osoby ku dňu 31.12.2016:

MenoAdresaVýška nedoplatku
Babošová Daniela P. Jilemnického 838/36, Svit 172,86 €
Barnáš Michal Horská 661/64, Svit 856,17 €
Bendík Tibor, Ing. Okružná 452/27, Svit 856,17 €
Bezáková Marie Hviezdoslavova 57/14,Svit 187,56 €
Bigasová Zuzana Svit 0 354,33 €
Bikárová Žaneta Hviezdoslavova 933/6, Svit 173,94 €
Čiba Marián Svit 0 667,38 €
Čonka Eduard Mierová 937/23, Svit 269,32 €
Čonka Ivan Mierová 74/21, Svit 185,00 €
Čonka Ján Hviezdoslavova 968/13, Svit 473,19 €
Čonka Jaroslav Mierová 74/21, Svit 185,00 €
Čonka Marek Mierová 74/21, Svit 185,00 €
Čonka Tibor Mierova 83/37, Svit 775,41 €
Čonková Cecília Mierová 979/46, Svit 290,48 €
Čonková Denisa Mierová 74/21, Svit 517,12 €
Čonková Martina Štúrova 210/9, Svit 480,45 €
Dluhý Ján Kpt. Nálepku 669/105, Svit 188,72 €
Dudek Peter P.Jilemnického 305/28, Svit 341,88 €
Faixová Marcela P. Jilemnického 299/21, Svit 191,68 €
Figlár Marcel Svit 0 397,63 €
Galschneiderová Dana Mierova 884/40, Svit 484,74 €
Garan Ján Kpt. Nálepku 669/105, Svit 357,43 €
Garanová Jarmila Kpt. Nálepku 669/105, Svit 298,59 €
Gogová Zdena Svit 0 1102,54 €
Chichová Stanislava Mierová 937/23, Svit 273,26 €
Chudjak Ján Svit 0 185,00 €
Januščáková Zdenka Štúrova 285/73,Svit 225,44 €
Jureková Katarína Svit 0 253,46 €
Kasprišinová Jarmila Svit 0/0 434,87 €
Klein Marián Svit 0/0 166,63 €
Koky Adam Štúrova 986/46A, Svit 197,64 €
Koky Milan I. Krasku 962/13, Svit 255,83 €
Kokyová Božena I. Krasku 887/29, Svit 378,60 €
Kozák Miroslav Svit 0 449,42 €
Kroščenová Simona Štúrova 210/9, Svit 380,19 €
Kruppová Adriana Svit 0 348,95 €
Lacko Ján Štúrova 210/9, Svit 826,24 €
Lacko Šimon Svit 0 185,00 €
Lacková Božena I. Krasku 887/29, Svit 366,56 €
Lacková Ingrid Svit 0 773,98 €
Lacková Mária Štúrova 210/9, Svit 512,91 €
Lakatošová Mária Kpt. Nálepku 669/105, Svit 1393,02 €
Lengyelová Lucia P.Jilemnického 838/36, Svit 232,24 €
Lipárová Zuzana P.Jilemnického 306/3, Svit 228,74 €
Maľaková Mária Svit 0 315,72 €
Marhefková Daniela Záhradná 890/10, Svit 264,92 €
Matiščíková Dagmar Skalná 516/8, Svit 379,18 €
Meriačová Silvia Svit 0 284,46 €
Michalko Roman Mierova 115/86, Svit 380,19 €
Michalková Elena Štúrova 243/41, Svit 299,96 €
Mirga Bohuš Mierova 84/38, Svit 864,04 €
Mirgová Justína Mierova 84/38, Svit 2069,94 €
Mirgová Marcela Svit 0 487,19 €
Mlynský Eugen 9.mája 244/13, Svit 213,07 €
Neuvirth Marián Svit 0 628,73 €
Ohaleková Lucia Kpt. Nálepku 941/110, Svit 402,37 €
Olexák Jozef Hviezdoslavova 59/17, Svit 372,99 €
Paločajová Eva Hviezdoslavova 57/14, Svit 253,46 €
Pecha Marek Svit 0 185,00 €
Pecha Martin Štúrova 210/9, Svit 1201,01 €
Pecha Peter Mierova 981/93, Svit 329,44 €
Pecha Peter Svit 0 636,81 €
Pecha Roman Mierová 118/96, Svit 608,35 €
Pechová Jana Hviezdoslavova 933/6, Svit 691,50 €
Pechová Renáta Svit 0 1428,65 €
Pechová Simona Hlavná 14/31, Svit 645,05 €
Pechová Tatiana Štúrova 210/9, Svit 184,08 €
Pechová Valéria Svit 0 1659,20 €
Pechová Viera Mierova 883/34, Svit 165,34 €
Polhošová Jana Svit 0 481,74 €
Pušková Mária Hlavná 482/1, Svit 270,45 €
Repka Ľubomír Svit 0/0 173,94 €
Rúčka Pavol Štúrova 237/20,Svit 162,68 €
Ruttkayová Mária Mierova 978/58, Svit 765,71 €
Sedlák Dušan Štúrova 961/7, Svit 837,39 €
Sidor Stanislav Svit 0/0 1266,79 €
Sulitková Jarmila Svit 0 222,21 €
Šándorová Anna Ivan Krasku 887/29, Svit 662,36 €
Ščuka Stanislav Svit 0 838,87 €
Šimko Rastislav Svit 0 356,30 €
Štuberová Monika Štúrova 961/6, Svit 333,69 €
Tripšanská Milena P. Jilemnického 302/23, Svit 234,55 €
Vargová Marcela Školská 608/9, Svit 494,02 €
Vavráčová Alena Mierova 121/102, Svit 351,84 €
Višňovský Jaroslav Železničná 437/27, Svit 287,63 €
Zachara Miroslav Štúrova 289/65, Svit 457,35 €
Zubaj Milan Kpt. Nálepku 941/110, Svit 290,19 €
Zubalík František Fr. Kráľa 189/8, Svit 185,00 €

TKO nedoplatky právnické osoby:

Obchodné menoSídloVýška nedoplatku
AEZ – Anna Zboinská, s.r.o. Sládkovičova 43/58,Svit 3.012,00 €
AMZET s.r.o Sládkovičova 43/58, Svit 3.800,00 €
SVITSTROJ, a.s. Štúrova 2/101, Svit 7.187,12 €

Svit, 11.12.2018