Menu

Ľudová hudba Bystrianka vznikla v roku 1990 v Liptovskom Hrádku. ĽH prezentuje prevažne ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska, nemá vlastnú tvorbu. Dôraz kladie na podanie autentického folklóru, zachovanie pôvodného prejavu a charakteru interpretovaného regiónu a oblasti. V súčasnosti má ĽH štyroch členov a pôsobí ako občianske združenie ĽH Bystrianka.

Činnosť DFS Jánošíček sa zameriava na tradovanie folklóru širokej verejnosti. Snaží sa podchytiť deti, ktoré majú vzťah k folklórnym tradíciám. Vytvára priestor pre zasvätenie do zvykov, obyčajov a hier našich predkov. Zlepšuje u deti javiskový i estetický prejav. Všetky folklórne zaujímavosti sú zakomponované v repertoári a tanečných choreografiách súboru. Vedúcimi súboru sú manželia Horňákovi.

Folklórny súbor Jánošík zo Svitu je umelecký súbor s dlhoročnou tradíciou scénického interpretovania folklóru a ľudových zvykov. V roku 2006 oslávili už svoje 50. narodeniny. V súčasnosti sa zameriavajú hlavne na scénické spracovanie folklóru z oblastí Liptov, Zemplín, Horehronie a Pohronie. Repertoár však pozostáva aj z tancov a piesní z regiónov Šariš, Podpoľanie, Zamagurie a Trenčiansko.

Zbor je štýlovo zameraný na interpretáciu sakrálnej a svetskej zborovej tvorby.
Ponúka vystúpenia acapella i s doprovodom organu, doplnené hovoreným slovom.
Ponúka účinkovanie na festivaloch, prehliadkach zborového spevu, kultúrnych podujatiach, koncertoch vážnej hudby.
Ponúka účinkovanie počas liturgických slávností.

Tanečná skupina ŠTÝL pracuje od roku 2002 pri ZUŠ a OZ DFS Svit. Oslovuje všetkých tanečníkov ktorí majú záujem o scénický, kreatívny, džézový, moderný a klasický tanec. Niektoré tanečné štýly sú zamerané na akrobatické cvičenia, fyzické dispozície a psychické danosti. Svojími choreografiami sa prezentuje v blízkom okolí, ale aj na Celoslovenských súťažiach. V blízkej budúcnosti chce prezentovať aj v zahraničí.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky