Menu

Správne konania - ochrana prírody

Mesto Svit, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konaniaDátum začatia konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaníPredmet konania
2019/306 04.02.2019 05.02.2019 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ing. Miroslav Škvarek a manž. Janka Škvareková, Priečna 607/9, 059 21 Svit– žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny smreka obyčajného na pozemku parc. č. KNC 451/428, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb a majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2019/44 07.01.2019 08.01.2019 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ján Stenchlák, Kpt. Nálepku 93/1, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5ks drevín na pozemkoch parc. č. KNC 379/128 a 406/326 (ostatná plocha) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, z dôvodu výstavby parkovacích miest.
2018/2627 21.11.2018 26.11.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ján Neupauer a Iveta Gogoľová Ing., Železničná 433/21, 059 21 Svit, – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 451/158 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/2406 26.10.2018 29.10.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mária Bartková, Skalná 522/14, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks borovice na pozemku parc. č. KNC 553/32 (ostatná plocha) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/2136 01.10.2018 05.10.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ALPINA SK, s.r.o., Bajkalská 12985/9, 831 04 Bratislava v  zastúpení PRODESIGN STUDIO, s.r.o., Nám.sv. Egídia 63/28, Poprad – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 28 ks drevín na pozemkoch parc. č. KNC 229/12, 406/2 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, z dôvodu výstavby spevnených plôch v rámci stavby “Obchodné centrum Kopček“, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/2001 13.09.2018 17.09.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Katarína Ilčinová, Krompecherova 12, 058 01 Poprad - Veľká – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny na pozemku parc. č. KNC 229/16 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/1977 07.09.2018 12.09.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Lenka Kuchtová, Štefánikova 278, Svit vz. vlastníkov bytov bytového domu č.s. 278- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín: z toho 2 ks javor a 2 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. KNC 205/12 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/1857 23.08.2018 27.08.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Martin Mačák, Lesná 344/16, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 451/98 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/1657 26.07.2018 30.07.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ing. Ján Masarik, Mierová 115/87, 059 21 Svit v zastúpení vlastníkov pozemkov v záhradkárskej osade Breziny 35-9 vo Svite - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 11 ks drevín v druhovom zložení borovica lesná a smrek obyčajný na pozemkoch parc. č. KNC 626/105,626/1 a 463/569 v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/1579 16.07.2018 19.07.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Karol Lacko, P. Jilemnického 297/20, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín topoľov na pozemku parc. č. KNC 311/6 v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/1497 11.07.2018 13.07.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ivan Habaj, kpt. Nálepku 136/82, – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny na pozemku parc. č. KNC 229/13 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/1432 25.06.2018 26.06.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Igor Mlynarčík, Kpt. Nálepku 123/87, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín topoľov na pozemku parc. č. KNC 294/756 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/1099 10.05.2018 14.05.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ing. František Rovný, Tomášiková 2481/49, 058 01 Poprad – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 553/183 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/826 9.4.2018 11.04.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit zastúpené primátorom mesta, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 12 ks drevín a 60 m2 krovitých porastov na pozemku parc. č. KNC 229/11 v katastrálnom území Svit, z dôvodu investičnej výstavby : Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit ul. Kukučínová, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/825 9.4.2018 11.04.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit zastúpené primátorom mesta, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín a 36 m2 krovitých porastov na pozemkoch parc. č. KNC 553/136 a 553/158 v katastrálnom území Svit, z dôvodu investičnej výstavby : Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Svit ul. Školská, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2018/116 12.01.2018 16.01.2018 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit zastúpené primátorom mesta, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 13 ks drevín na pozemkoch parc. č. KNC 406/7, 406/47,415/1, 229/16 v  katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb a majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/3107 12.12.2017 13.12.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Božena Kridlová a Anna Hamráková, Mierová 231/135, 059 21 Svit- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín tuje na pozemku parc. č. KNC 229/79 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Svit, z dôvodu prístavby k bytovému domu, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/3056 05.12.2017 07.12.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 25 ks drevín na pozemkoch v katastrálnom území Svit, z dôvodu zlého zdravotného stavu, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2994 27.11.2017 30.11.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 20 ks drevín a 6 m2 krovitých porastov na pozemkoch v katastrálnom území Svit, z dôvodu výstavby parkovacích miest, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2953 20.11.2017 23.11.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ing. Miroslav Škvarek a manž. Janka Škvareková, Priečna 607/9, 059 21 Svit– žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny smreka obyčajného na pozemku parc. č. KNC 451/428, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb a jetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2583 6.10.2017 11.10.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit zastúpené primátorom mesta, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 15 ks drevín na pozemkoch v  katastrálnom území Svit, z dôvodov zlého zdravotného, resp. ohrozenia života a zdravia osôb, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2584 05.10.2017 10.10.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ľudmova Jolana, Priečna 449/3, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 451/290 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb a majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2425 26.09.2017 28.09.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Kvety Tatry – Slovensko s.r.o., Nám. Sv. Egídia, 058 01 Poprad – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 23 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 449/2 (trvalé trávne porasty) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2408 22.09.2017 26.09.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ľubica Havlíková, Železničná 439/29, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice na pozemku parc. č. KNC 451/188 (záhrady) v katastrálnom území Svit, z dôvodu poškodzovania majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2362 18.09.2017 22.09.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ľubomír Kudláč, Štefánikova 314/4, 059 21 Svit v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu č. s. 314 na Ul Štefánikovej – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 12 ks listnatých a ihličnatých drevín a krovitý porast na pozemku parc. č. KNC 9/9 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, z dôvodu poškodzovania majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2360 14.09.2017 21.09.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Dáša Matúšová, Tatranská 394/9, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 451/250 (záhrady) v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2352 13.09.2017 14.09.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Viera Balogová, Mlynská 16, 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny smreka na pozemku parc. č. KNC 451/461 /záhrady/ v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2351 28.08.2017 14.09.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mária Kleinová, Horská 552/3, 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks tují na pozemku parc. č. KNC 553/60 /zastavané plochy a nádvoria/ v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb, ako aj poškodzovania majetku žiadateľky, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2350 08.09.2017 14.09.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. František Pristač, Jesenského 990/28, 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks smreka pichľavého na pozemku parc. č. KNC 204/9 /zastavané plochy a nádvoria/ v katastrálnom území Svit, z dôvodu poškodzovania majetku - kanalizačná prípojka, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2331 07.09.2017 11.09.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ing. František Procházka manž. Ing. Eva Procházková, Mlynská 18, 059 21 Svit– žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny smreka obyčajného, ktorý rastie na pozemku parc.č KNC 451/269 v k. ú. Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia ľudí, ako aj možného poškodenia majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2249 24.08.2017 28.08.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7ks drevín na pozemkoch parc. č. KNC 1/1 a 12/32 /zastavané plochy a nádvoria/ v katastrálnom území Svit, z dôvodu zhoršených hygienických podmienok v budove školy a v budove internátu, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2170 07.08.2017 18.08.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. LUGARO, spol. s.r.o. ,Štúrova 872, Svit v zastúpení PRODESIGN STUDIO, s.r.o., Nám.sv. Egídia 63/28, Poprad – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 28 ks drevín na pozemkoch parc.č.KNC 229/12, 406/2 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, z dôvodu výstavby spevnených plôch v rámci stavby “Obchodné centrum Kopček“, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/2173 15.08.2017 18.08.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. KUSIMA s.r.o., Svit , 9.mája 235/7, Svit v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu na ul. Štúrovej vo Svite– žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny smreka na ulici Štúrovej vo Svite, z dôvodu zlých hygienických podmienok v bytoch, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/1082 13.04.2017 18.04.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Anton Kazimír, ul. Kpt. Nálepku 138/97, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny borovice na pozemku 117/5 (TTP) v katastrálnom území Svit, z dôvodu poškodzovania majetku, ako aj zhoršených hygienických podmienok v bytoch v bytovom dome č. s. 138 na ulici Kpt. Nálepku vo Svite, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/1020-02/Ry 07.04.2017 10.04.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Gabriel Nedělka, Horská 528/57, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín borovíc na pozemku 553/26 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Svit, z dôvodu možného ohrozenia majetku, ako aj života a zdravia osôb, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
889/2017 23.03.2017 27.03.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Štefan Krempaský, SNP 149/13, 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5m2 krovitých porastov na pozemku parc. č. KNC 71/1 /ostatná plocha/ v katastrálnom území Svit, z dôvodu vytvorenia vjazdu na pozemok, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2017/789 16.03.2017 20.03.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Finchem, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 50 ks drevín na pozemku 390/31 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, z dôvodu prekládky VN vedenia do zeme, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
740/2017 13.03.2017 16.03.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mária Herichová, Kpt. Nálepku 140/99, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3ks drevín na pozemku parc. č. KN-E 2247/5 /zastavané plochy a nádvoria/ v  katastrálnom území Svit, z dôvodu tienenia bytov, ako aj ohrozenia života a zdravia osôb, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
01988/2017 01.03.2017 06.03.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín na pozemkoch v katastrálnom území Svit, z dôvodu zlého zdravotného stavu, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
554/2017 21.02.2017 23.02.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Štefan Neuvirth, kpt. Nálepku č. 81/23, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny na pozemku parc. č. KNC 117/229 /zastavané plochy a nádvoria/ v  katastrálnom území Svit, z dôvodu jeho zlého zdravotného, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
421/2017 13.02.2017 16.02.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ing. Ján Masaryk, Mierová 115/87, 059 21 Svit v zastúpení vlastníkov pozemkov v Záhradkárskej osade Breziny – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 24 ks drevín a 20 m2 krovitých porastov na pozemkoch 463/554, 463/558, 463/569, 463/593, 463/594 v katastrálnom území Svit, z dôvodu realizácie stavebných objektov „SO 02.1 VN prípojka a trafostanica 400 kVA, SO 02.2 NN rozvody, SO 03 Odvodnenie pozemkov“, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
370/2017 06.02.2017 10.02.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. František Klema, Hlavná 18/37, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 115/2 /ostatné plochy/ v  katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenie života a zdravia osôb, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
349/2017 02.02.2017 06.02.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit zastúpené primátorom mesta, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 140/3 /ostatné plochy/ v  katastrálnom území Svit, z dôvodu vybudovania parkovacích miest pre materskú školu, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
355/2017 27.01.2017 06.02.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mária Krempaská, Jilemnického 7, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín na pozemku pri bytovom dome 301 v  katastrálnom území Svit, z dôvodu negatívneho ovplyvňovania zdravotného stavu osôb, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
348/2017 02.02.2017 06.02.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Lukáš Drozd, Mierová 2, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 36/1 /ostatné plochy/ v  katastrálnom území Svit, z dôvodu zriadenia vjazdu na pozemok, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
215/2017 20.01.2017 24.01.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 12/30 /zastavané plochy a nádvoria/ v  katastrálnom území Svit, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1160/2017-1-Ry 13.01.2017 17.01.2017 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ing. Martin Kozler, 9. mája 254/22, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 72 ks drevín na pozemku parc. č. KNC 252/1 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
11189/2829/2016 24.11.2016 25.11.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ing. Samuel Čičmanec, Štefánikova 280/21, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny javora a cca 4 m2 krovitých porastov na pozemku parc. č. KNC 205/13 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia  zdravia osôb, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2016/10171/02621 24.10.2016 26.10.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Technické služby mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 72 ks drevín druh jedľa, javor, tuja, gaštan, lipa a topoľ na pozemku „ miestny cintorín“ parc. č. KNC 415/1 (ostatné plochy) v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb a za účelom rozšírenia hrobových miest, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2016/10198/02620 24.10.2016 26.10.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ľubomír Stano a manž. Mgr. Daniela Stanová, Horská 89, 059 21 Svit- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného na pozemku v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb ako aj majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2016/09874/02616 17.10.2016 20.10.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Jaroslav Slavkovský Ing., K. Kuzmányho 13, 060 01 Kežmarok – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny na pozemku parc. č. KNC 553/36 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
02424/09552/2016 05.10.2016 06.10.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. MIVA s.r.o. Svit, Záhradná 18, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín na pozemkoch v katastrálnom území Svit, z dôvodu realizácie stavby spevnených plôch a budúcej hlavnej stavby, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
02399/09300/2016 30.09.2016 04.10.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit v zastúpení Ing. Miroslavom Škvarekom, primátorom mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 34 ks drevín a 49m2 krovitých porastov na pozemkoch mesta Svit v katastrálnom území Svit, z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozenia života a zdravia osôb ako aj majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
08737/02117/2016 14.09.2016 16.09.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Simona Krzysiek, Sládkovičova 56, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného na pozemku parc. č. KNC 114/13 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb ako aj majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
07475/01778/2016 18.07.2016 19.07.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Branislav Škrabák, Kpt. Nálepku 96/14, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny na pozemku parc. č. KNC 117/70 (záhrady) v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb ako aj majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
07443/01762/2016 18.07.2016 19.07.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. LUGARO, spol. s r.o., Štúrova 872, 059 21 Svit v zastúpení PRODESIGN STUDIO, s.r.o., Námestie sv. Egídia 63/28, 058 01 Poprad – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 28 ks drevín - smrek obyčajný, borovica, lipa, breza, a jedľa na pozemkoch parc. č. KNC 229/12, 406/2 v katastrálnom území Svit, z dôvodu výstavby spevnených plôch v súvislosti so stavbou "Obchodné centrum Kopček, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
07321/01738/2016 13.07.2016 15.07.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Angela Hurčalová, Hájova 1/674, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny na pozemku parc. č. KNC 553/87 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb ako aj majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6098/01499/2016 01.06.2016 06.06.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Lukáš Šuták, Okružná 481/31, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny na pozemku parc. č. KNE 1367/1 (vodná plocha) v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00692/2016 23.02.2016 04.03.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Stanislav Uličný v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu č. s. 256 na ulici 9. mája vo Svite žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín breza previsnutá a jabloň domáca na pozemku parc. č. KNC 229/11 v katastrálnom území Svit, z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu a poškodzovania majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00805/2016 01.03.2016 02.03.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 2/101, 059 21 Svit žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín tuje na pozemku parc. č. KNC 12/3 v katastrálnom území Svit, z dôvodu poškodzovania majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00802/2016 01.03.2016 02.03.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Svit, Nábrežie Jána Pavla II. 697, 059 21 Svit žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín borovice na pozemku parc. č. KNC 390/15 v katastrálnom území Svit, z dôvodu poškodzovania majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00185/2016 08.01.2016 11.01.2016 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín na pozemkoch v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb a investičnej výstavby, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
02715/2015 14.12.2015 16.12.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice v zastúpení investora stavby ŽSR Bratislava odbor investorský, Klemensova 8 , 813 61 Bratislava a na základe plnomocenstva generálneho projektanta REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch v katastrálnom území Svit, z dôvodu realizácie stavby: „ŽSR Modernizácia železničnej trate Žilina _ Košice, Úsek trate Liptovský Mikuláš –Poprad Tatry (mimo), 1 etapa, časť podjazd Svit“, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
02641/2015 04.12.2015 07.12.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Richard Koky, Štúrova 211/10, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny javora, na pozemku parc. č. KNC 204/1 v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, z dôvodu poškodzovania majetku
02546/2015 23.11.2015 25.11.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Vlastníci bytov byt. domu. č. s. 457, 059 21 Svit v zastúpení Eleonóry Drobuliakovej, bytom Okružná 457/10, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny borovice na pozemku parc. č. KNC 451/386 /zastavané plochy a nádvoria/ul. Okružná, v katastrálnom území Svit, z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
02382/2015 2.11.2015 04.11.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mesto Svit zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 17 ks drevín na pozemkoch v katastrálnom území Svit, z dôvodu zlého zdravotného stavu, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
02187/2015 09.10.2015 12.10.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Vlastníci bytov v bytovom dome č.s. 139, ul. Kpt. Nálepku, Svit v zastúpení Ľubomíra Horňáka, ul. Kpt. Nálepku 139/98, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks ihličnatých a listnatých drevín, na pozemkoch parc. č. KNC KNC 117/5 a KNC 294/1 (EKN 2247/5) v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
02093/2015 25.09.2015 01.10.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Milan Kiapeš, Hviezdoslavova 9, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny smrek, na pozemku parc. č. KNC 114/20 v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
/2015 22.09.2015 24.09.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Viktor Kuchcík a manž. Mária Kuchcíková, Ivana Krasku 215/11, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny brezy previsnutej, na pozemku parc. č. KNC 204/31 v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
01979/2015 09.09.2015 11.09.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ján Lopata, Hraničná 412/1, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín brezy previsnutej, na pozemku parc. č. KNC 451/21 v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
01910/2015 26.08.2015 31.08.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Vlastníci bytového domu na ul. Kpt. Nálepku 85/30-33, 059 21 Svit v zastúpení Bc. Máriou Rusiňákovou, Kpt. Nálepku 85/32, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny brezy previsnutej,na pozemku parc. č. KNC 117/95 v katastrálnom území Svit, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
01660/2015 17.07.2015 27.07.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. BMW Group, s.r.o., Záhradná 918/18, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks listnatých drevín a 4 m2 krovitých porastov, na pozemku parc. č. KNC 294/867 v katastrálnom území Svit, z dôvodu stavebnej akcie: "Výstavby polyfunkčného objekt", podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
01667/2015 20.07.2015 23.07.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín, z toho 4 ks borovice a 4 ks vŕby, na pozemku parc. č. KNC 19/1 v areáli fy CHEDOS v katastrálnom území Svit, z dôvodu poškodzovania majetku koreňovým systémom, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
01542/2015 01.07.2015 03.07.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. LUGARO, spol. s r.o., Štúrova 872, 059 21 Svit v zastúpení PRODESIGN STUDIO, s.r.o., Námestie sv. Egídia 63/28, 058 01 Poprad – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 24 ks drevín - smrek obyčajný,borovica, lipa, breza, javor na pozemkoch parc. č. KNC 229/12, 406/2 v katastrálnom území Svit, z dôvodu výstavby spevnených plôch v súvislosti so stavbou "Obchodné centrum Kopček, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
01112/2015 05.05.2015 07.05.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Ján Sak, Horská 524/61, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny- smrek obyčajný na pozemku parc. č. KNC 553/1 v katastrálnom území Svit, z dôvodu poškodzovania majetku koreňovým systémom, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00997/2015 23.04.2015 24.04.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. fy LIDL SR, v.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava zastúpená Petrom Anovčinom, Ivana Stodolu 2474/29, 060 01 Kežmarok – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny - lipa malolistá na pozemku parc. č. KNC 34/19 v katastrálnom území Svit, z dôvodu stavebnej akcie, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00986/2015 22.04.25015 23.04.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a,s., Štúrova 101, 059 21 Svit – žiadosť o zmenu rozhodnutia o súhlase na výrub drevín č. MsÚ- 1899/2014/Ry zo dňa 30.06.2014 na pozemkoch v katastrálnom území Svit, z dôvodu zmeny počtu skutočne vyrúbaných drevín, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00975/2015 15.04.25015 22.04.2015 do 5-tich pracovných dní od dátumu zverejnenia na email. adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mária Magdaléna Zummerová, Okružná 477/24, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny- breza previsnutá na pozemku parc. č. KNC 451/350 v katastrálnom území Svit, z dôvodu poškodzovania majetku koreňovým systémom, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00739/2015 23.03.2015 26.03.2015 7 dní Iveta Kováčová, ul. Mierová 222/150, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu o výmere cca 4 m2 , ktorý je súčasťou verejnej zelene, na pozemku parc. č. KNC 229/16 v k.ú. Svit, z dôvodu zriadenia vjazdu k nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00638/2015 09.03.2015 12.03.2015 7 dní Žaneta Budzáková, ul. Sládkovičova 46, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy malolistej na pozemku parc.č. KNC 101/2 v k. ú. Svit, z dôvodu ohrozenia zdravia a majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00636/2015 10.03.2015 12.03.2015 7 dní Viera Hozzová, 9.mája 11, 059 21 Svit v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu č. s. 247, Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3ks jaseňa a 1 ks borovice na pozemku parc.č. KNC 229/16 v k.ú. Svit, z dôvodu ohrozenia majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
00549/2015 27.02.25015 04.03.2015 7 dní Miroslav Vojsovič, Mierova 148, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jarabiny vtáčej na pozemku parc. č. KNC 229/16 v katastrálnom území Svit, z dôvodu poškodzovania majetku koreňovým systémom, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
0188/2015 13.01.2015 16.01.2015 7 dní GREEN PARK CONSULTING, s.r.o., Drobného 27, Bratislava – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice a výrub cca 10 m2 krovitých porastov na pozemku parc. č. KNC 406/5 v katastrálnom území Svit, z dôvodu investičnej stavebnej činnosti, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3210/2014 22.12.2014 23.12.2014 7 dní TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s., Mierová 1/173, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5 ks ihličnatých drevín v areáli TATRASVIT Svit, z dôvodu ohrozenia zdravia a majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3064/2014 27.11.2014 03.12.2014 7 dní Jozef Hudák v zastúpení vlastníkov bytov bytového domu č.s. 480, ul. Okružná, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks ihličnatých drevín s obvodom kmeňov 30- 40 cm na pozemkoch parc.č. KNC 451/459 a 490/1 v k. ú. Svit , z dôvodu ohrozenia majetku a zdravia osôb v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2809/2014 18.11.2014 20.11.2014 7 dní Mesto Svit, Hviezdoslavova 3269/3, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín s obvodom kmeňov 213 a 87 cm na pozemkoch parc. č. KNC 206/27 a 229/17 (ul. Komenského a Mierova) v k. ú. Svit , z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín ako aj ohrozenia života a zdravia osôb podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2733/2014 07.11.2014 12.11.2014 7 dní MUDr. Ján Kardoš a Ing. Vieroslava Pipišová, bytom Kpt. 19, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín s obvodom kmeňov 150cm a 150 cm na pozemku parc. č. KNC 117/71 (Kpt. Nálepku) v k. ú. Svit, z dôvodu obavy ohrozenia nehnuteľnosti, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2734/2014 11.11.2014 12.11.2014 7 dní Marek Kačmarčík, Fraňa Kráľa 19, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín s obvodom kmeňov 136cm a 186cm na pozemku parc. č. KNC 181/1 (Kpt. Nálepku) v k. ú. Svit , z dôvodu ohrozenia zdravia a majetku, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2682/2014 31.10.2014 04.11.2014 7 dní František Koščák, Mierova 63, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín s obvodom kmeňov 57, 44,40 a 32cm na pozemku parc. č. KNC 229/1 (ul. Mierova) v k. ú. Svit, z dôvodu situovania v blízkosti inžinierskych sietí podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2623/2014 27.10.2014 30.10.2014 7 dní Jozef Berzéthy, Ivana Krasku 91/6, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks listnatej dreviny – Brezy previsnutej s obvodom kmeňa 145 cm na pozemku parc. č. KNC 415/1(miestny cintorín) v k. ú. Svit, z dôvodu poškodzovania majetku ( hrobového miesto) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2425/2014 11.09.2014 17.09.2014 7 dní Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14 ks listnatých a ihličnatých drevín, na pozemkoch parc. č. KNC 451/422, 451/105, 3/1, 9/9, 406/511 a 229/15 v k. ú. Svit , z dôvodu značného poškodenia resp. chorôb drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2338/2014 14.08.2014 26.08.2014 7 dní Milada Kovárová – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ovocnej dreviny s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou - 240 cm, na pozemku parc. č. KNC 451/232 v k. ú. Svit , z dôvodu značného poškodenia dreviny a ohrozenia nehnuteľnostia zdravia osôb v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1919/2014 10.06.2014 01.07.2014 7 dní Mgr. Milena Valčáková – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny s obvodom kmeňa 142 cm na pozemku parc. č. KNC 117/69 v k. ú. Svit , z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti a zdravia osôb v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1899/2014 11.06.2014 13.06.2014 7 dní CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 2/101, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1832/2014 29.05.2014 11.06.2014 7 dní Tomáš Valašek – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1443/2014 03.04.2014 7.04.2014 7 dní Mesto Svit, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1441/2014 31.3.2014 7.04.2014 7 dní Ing. Simona Bulíková – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1349/2014 13.03.2014 18.03.2014 7 dní Ing. Ľubomír Rušin vz. vlastníkov bytov bytového domu č. s.252 – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1304/2014 04.03.2014 07.03.2014 7 dní Michal Ivan – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1234/2014 26.02.2014 27.02.2014 7 dní Mária Bartková – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1226/2014 25.02.2014 26.02.2014 7 dní Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Mesto Svit
1191/2014 21.02.2014 26.02.2014 7 dní Jozef Kotora – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
0277/2014 03.01.2014 09.01.2014 7 dní Ľuboš Klein – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...