Menu

Nadácia Chemosvit

Názov združenia: Nadácia Chemosvit

Adresa sídla: Štúrova 101, 059 21  SVIT

Predseda/Štatutár:  Ing. Jaroslav Lučivjanský – predseda správnej rady

Telefonický kontakt:

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Webová stránka: www.nadaciachemosvit.sk

Rok vzniku: 2003

IČO: 37884867

Číslu účtu: SK66 1100 0000 0026 2238 1900  TATRABANKA, a.s.

 

 

Oblasť pôsobenia: PRIORITY POSKYTOVANIA PRÍSPEVKOV Z NADÁCIE

Správna rada Nadácie poskytuje príspevky pre žiadateľov podľa týchto priorít:

 1. Zamestnanci skupiny Chemosvit, žiadajúci o podporu pri rôznych životných situáciách (úmrtie, havária, živelná pohroma)
 2. Zamestnanci skupiny Chemosvit, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
 3. Starší bývalí, resp. invalidní zamestnanci skupiny Chemosvit, nachádzajúci sa v núdzi
 4. Podpora sociálnych zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 5. Podpora telesne postihnutých žiakov a študentov, najmä z podtatranského regiónu
 6. Podpora zdravotníckych zariadení
 7. Podpora škôl a vzdelávacích zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 8. Podpora talentovaných žiakov a študentov
 9. Podpora na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, najmä v podtatranskej oblasti (financovanie kultúry, obnovy kultúrnych pamiatok, charitatívne a náboženské účely pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoločenstvá)
 10. Podpora športu a telovýchovy, najmä v podtatranskej oblasti
 11. Podpora vedy

 

Poslanie: PROFIL NADÁCIE

Nadácia Chemosvit bola založená dňa 29. 5. 2003 skupinou dvanástich firiem Chemosvit. Do registra MV SR bola zapísaná dňa 1. 8. 2003 pod číslom 203/N – 2002/727. Poslaním Nadácie je získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom:

 • poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupín CHEMOSVIT a FINCHEM, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a sociálnej núdzi
 • podporovať zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie zariadenia najmä v podtatranskej oblasti
 • podporovať a rozvíjať šport a telovýchovu najmä v podtatranskom regióne
 • podporovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti

Zakladatelia nadácie:

Chemosvit a.s.

Chemosvit Folie a.s.

Terichem a.s.

Strojchem a.s.

Chemosvit Fibrochem a.s.

Chemosvit Energochem a.s.

Chemosvit Environchem a.s.

Chemosvit Chedos s.r.o.

 

Chemeko s.r.o.

 

web: www.nadaciachemosvit.sk