Menu

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Svit

 

Názov združenia: Dobrovoľný hasičský zbor 

Adresa sídla:  Priečna 2 059 21 Svit

Predseda/Štatutár: Jozef Višňovský

Telefonický kontakt: 0911 799 958

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Webová stránka: www.dhz.svit.sk

Rok vzniku:  1936

IČO: 00177474 5805

Číslu účtu: 4019419942/7500

 

Oblasť pôsobenia: Svit - Pod Skalkou

Poslanie: 

• je základným organizačným článkom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

• je účelovým humánnym politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením

• jeho členovia vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sú pripravení poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami

 

Opis/predstavenie: DHZ Svit

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Svit má nad 75 ročnú históriu. Požiarna ochrana v začiatkoch mala skôr charakter pomoci blížnemu, ako charakter občianskeho združenia. Za toto dlhé časové obdobie prešli hasiči mesta mnohými personálnymi a technickými zmenami.  

V dnešnej dobe máme vo svojej základni viac ako 100 členov pripravených pomáhať pri záchrane a ochrane občanov, zvierat a majetku v našom meste Svit a podľa potreby aj v okolitých obciach nášho regiónu. Na zdolávanie udalosti máme k dispozícií dopravný automobil AVIA A31, hasičské striekačky: PS – 12, plávajúce motorové čerpadlo a protipovodňový vozík. 

Náš Dobrovoľný hasičský zbor má vo svojich radoch ľudí aktívnych, schopných,  vytrvalých a obetavých. Takých, ktorý sú vždy a v každej chvíli ochotný nezištne pomôcť a to nielen v núdzi. Pomáhajú pri zabezpečovaní akcií organizovaných mestom, ukážkou hasičských činností pre deti.

Postupom času sa snažíme DHZ pretvoriť na modernú organizáciu zameranú na základné poslanie predchádzať požiarom, pomáhať profesionálnym jednotkám pri likvidácií požiarov a mimoriadnych udalostí, ale aj na aktivity, ktoré sa nesú v duchu tradícií v úzkej spojitosti s verejným životom  v našej obci. V neposlednom rade sa snažíme motivovať mládež, , aby  dobrovoľné hasičstvo zostalo aj pre nasledujúce generácie. 

Sme hrdí na to, že sme členmi dobrovoľného hasičského zboru, pretože naša práca má zmysel.