Menu

Kalendár:
Udalosti
Dátum:
13:00 11.04.2018 - 16:00 13.04.2018
Autor:
Ing. Stanislav Pjaták

Popis

Zápis detí

 

do 1. postupného ročníka základnej školy na školský rok

2018 – 2019

 

 Vážení rodičia!

 

Riaditeľstvá ZŠ vo Svite oznamujú, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. postupného ročníka základnej školy na školský rok 2018/2019 sa bude konať v obidvoch školách v týchto dňoch:

  

11. apríla 2018 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
12. apríla 2018 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.
13. apríla 2018 v čase od 13 ºº do 16 ºº hod.

 

Rodičia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku a ešte do školy nechodia.

Žiadame rodičov, aby k zápisu prišli so svojím dieťaťom a priniesli:

 

  • Rodný list so zápisom rodného čísla alebo doklad o rodnom čísle
  • Občiansky preukaz