Menu

Top Novinky

August sa bude tento rok vo Svite niesť v znamení významného medzinárodného športového podujatia. V rámci 18. ročníka Škoda Horal MTB Maratónu sa budú v našom malom mestečku konať aj Majstrovstvá Európy v horskej cyklistike. Podujatie je organizované pod odbornou gesciou Európskej cyklistickej federácie - UEC – Union Européenne de Cyclisme so sídlom vo Švajčiarsku, kde sa nám tento rok spomedzi štyroch kandidujúcich krajín prvýkrát podarilo uspieť v súťaži o umiestnenie tohto medzinárodného podujatia na Slovensko.

Cyklistický Horal Weekend sa vo Svite uskutoční v dňoch od 12. do 13. augusta 2017. Majstrovstvám Európy, ktoré sú naplánované na nedeľu 13. augusta, bude v sobotu predchádzať klasický cyklistický Horal MTB maratón pre registrovaných aj neregistrovaných pretekárov. Tu si prídu na svoje všetky vekové a výkonnostné kategórie, pričom účastníci si budú môcť okrem majstrovských trás 134 km a 74 km vybrať aj kratšie trasy (43 km, resp. 27 km). Jedna trasa s dĺžkou 17 km bude pripravená aj pre rodinné tímy. „V nedeľu budú preteky už len pre registrovaných pretekárov, kde delegujú svoje reprezentačné tímy národné zväzy z celej Európy. Prihlásiť sa však môžu aj jednotlivé zoskupenia, ktoré delegujú či už mestské alebo iné športové kluby,“ uviedol viceprimátor mesta Svit Ivan Zima, ktorý je zároveň aj riaditeľom pretekov Horal.

Po prvýkrát bude tento šampionát spojený na jednom mieste pre všetky mužské aj ženské kategórie ELITE aj MASTERS. Počas Majstrovstiev Európy v MTB maratóne si účastníci zmerajú svoje sily na dvoch rôznych tratiach – dlhá trať bude mať 134 km a kratšia trasa určená pre ženy a veteránov bude dlhá 74 km. „Štart aj cieľ pretekov bude vo Svite, pričom trať povedie smerom na Spišskú Teplicu do Lopušnej doliny, následne smerom na Vikartovce, ďalej na juh, na Kráľovu hoľu cez sedlo Madejovo smerom na Smrečinské sedlo až do oblasti Slovenského raja k obci Vernár. Ďalej bude trasa pokračovať na Pusté pole smerom na Telgárt, Šumiac, znova na Kráľovu hoľu a odtiaľ do Liptovskej Tepličky a cez Šuňavu a Lopušnú dolinu späť do Svitu,“ opísal Ivan Zima podrobnejšie trasu pretekov s prevýšením 4500 metrov.

Organizátori tohtoročných majstrovstiev Európy sa počas uplynulých rokov boli inšpirovať aj na šampionátoch v Nemecku a Lotyšsku. Na rozdiel od tratí v týchto šampionátoch, bude charakter trate u nás iný. „Tam to boli 50 km dlhé okruhy v zvlnenej krajine. U nás je to jeden dlhý 134 km dlhý okruh v horskom prostredí a takýchto cyklistických maratónov v Európe veľa nie je,“ poznamenal riaditeľ pretekov. Na šampionáte sa očakáva vysoká účasť európskej špičky, pričom zlatým klincom by mala byť účasť českého olympijského víťaza z Londýna 2012 Jaroslava Kulhavého a úradujúceho majstra Slovenska Tomáša Višňovského.

Vzhľadom k tomu, že pri organizácii takéhoto významného medzinárodného podujatia ide o veľmi náročnú úlohu, mesto Svit hľadá partnerov a ponúka im možnosť spolupráce. Za týmto účelom sa v utorok 10. januára sa na pôde Mestského úradu v Poprad stretol primátor mesta Svit Miroslav Škvarek a viceprimátor mesta Svit Ivan Zima s primátorom mesta Poprad Jozefom Švagerkom. Na stretnutí konzultovali možnosti ohľadom navrhovanej možnej spolupráce pri organizácii šampionátu.

Vo Svite sa v sobotu 18. februára 2017 už druhýkrát uskutočnia extrémne terénne prekážkové preteky Spartan Race, ktoré si obľúbili milióny ľudí na celom svete, vrátane detí. Doposiaľ je na Winter Spartan Race Svit prihlásených viac než 1700 „sparťanov“.

Vo štvrtok 15. decembra 2016 sa v priestoroch Centra voľného času v budove Mestského úradu vo Svite konala akcia pre darovanie krvi pod názvom „Mikulášska kvapka“.

PREDSEDA REVOLUČNÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1944
PREDSEDA ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945
PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945 - 1948

Do 2. svetovej vojny pôsobil ako stredoškolský profesor v Kežmarku. Potom začal pracovať v Baťových závodoch v Batizovciach (vo Svite), kde bol vychovávateľom v Baťovej škole práce. Bol predsedom Revolučného národného výboru, ktorý vznikol v apríli 1944.

Jedno z najmladších slovenských miest, vzniklo v roku 1934, keď firma „Baťa“ zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská VIskózová Továreň. Štatút mesta obdržal Svit dňa 30. mája 1962.

Hlavný podiel na rozvoji mesta mali a v súčasnosti majú firmy Chemosvit, a.s., Tatrasvit, a.s. a Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
V meste sídli okrem dvoch materských, dvoch základných škôl a Základnej umeleckej školy aj Stredná odborná škola.

Zriadenie Mesta Svit

Mesto Svit je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace, alebo vykonávajúce svoju činnosť na území mesta. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami.

Uplatnenie úľavy na poplatok za komunálny odpad:

- najneskôr do 31.1. príslušného roka priniesť potvrdenie o návšteve školy (študenti) – 50 %-ná úľava
- najneskôr do 31.1. príslušného roka priniesť kópie pracovných zmlúv občanov pracujúcich mimo trvalého bydliska (v rámci SR, ale aj zahraničia)

Odpustenie poplatku za komunálny odpad:

- najneskôr do 31.1. príslušného roka priniesť doklad, že sa osoba celoročne zdržiava v zahraničí, je vo výkone trestu, sociálnom zariadení, príp. sa osoba nezdržiava na mieste trvalého pobytu a nie je známy je skutočný pobyt (potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte v zahraničí, príp. čestné vyhlásenie, ak nemožno skutočnosť doložiť inak)

Splatnosť poplatku za tuhý komunálny odpad

– naraz do 31.5., ak nepresahuje sumu 33,19 €; ak presahuje sumu 33,19 € naraz do 31.5. alebo v troch rovnakých splátkach do 31.5., 31.7. a 31.10.

  • prihlásenie psa, keď má pes 6 mesiacov
  • prihlásenie psa do 30 dní odo dňa nadobudnutia, ak je pes starší ako 6 mesiacov
  • najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať písomne žiadosť na úľavu na dani za psa
    (občania nad 70 rokov a držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS)

  • najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností (len pri zmenách)
  • najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať písomne žiadosť na úľavu na dani z nehnuteľností – občania nad 70 rokov (pozemky, rodinné domy, byty)
  • občania – držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS (rodinné domy, byty, garáže)
    (úľavy nie je možné poskytnúť so spätnou platnosťou)

Najbližšie udalosti

jan
18

18. 01. 2017 18:00 - 20:00

jan
25

25. 01. 2017 15:00 - 19:00

jan
27

27. 01. 2017 18:00 - 22:00

jan
28

28. 01. 2017 18:00 - 20:00

jan
28

28. 01. 2017 19:00 - 23:00

feb
18

18. 02. 2017 9:00 - 20:00

feb
25

25. 02. 2017 19:30 - 23:00

mar
25

25. 03. 2017 15:00 - 17:00

apr
8

8. 04. 2017 15:30 - 17:30

Rozpis zápasov

Logo BK Iskra SVIT
Logo FK Svit
Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...